Logo

Generelle vilkår og betingelser.


Indgåelsen af ​​kontrakten:

Kontrakten indgås, så snart lokalet er bestilt og bekræftet eller, hvis en skriftlig bekræftelse af tidsmæssige årsager ikke længere er mulig, er bestilt.


Flytte ind og returnere værelserne

Medmindre andet er skriftligt aftalt, er det ikke muligt at flytte ind i lokalet før kl.16 på ankomstdagen. Værelset skal forlades senest kl. 11 på afrejsedagen.


Betaling og pris

3.1 Opholdet skal betales ved ankomst med mindre andet er aftalt inden opholdet.

3.2 Priserne inkluderer servicegebyrer og moms

3.3 De aftalte priser er bindende for begge parter, dog forbeholder Pederstrup Bed and Breakfast sig ret til at ændre priserne på grund af ændringer i omkostninger som følge af øgede skatter og afgifter eller andre forhold uden for Pederstrup Bed and Breakfasts kontrol.

3.3 Det er ikke muligt at få refunderet ydelser betalt for, men ikke brugt.

3.4 Udenlandske overførsler skal altid være gratis for Pederstrup Bed and Breakfast.

3.5 Betaling kan ske enten kontant eller med kreditkort.


Aflysninger

En gratis afbestilling af opholdet er kun muligt, hvis værelset aflyses 24 timer før ankomstdatoen (undtagen særlige regler).


Efterladte ting

Genstande efterladt af gæsten vil kun blive returneret på gæstens anmodning og på dennes regning. Pederstrup Bed and Breakfast opbevarer genstandene i 6 måneder, hvorefter de vil blive afleveret til det lokale hittegodskontor, hvis de har en tilsyneladende værdi.


Ansvar i tilfælde af skade

Gæsten eller den person, der er ansvarlig for reservationen, er ansvarlig for ejendomsskade forårsaget af uagtsom eller uansvarlig adfærd fra gæsternes side. Vi minder om, at alle værelser og ejendomme på Pederstrup Bed and Breakfast er røgfri. Ved overtrædelse af denne regel vil Pederstrup Bed and Breakfast anmode om erstatning for yderligere rengøring af værelset. Denne kompensation er fastsat til 1500 kr. og vil blive opkrævet af den gæst, der er udpeget som ansvarlig for reservationen.

hunde

7.1 Hunde er kun tilladt efter forudgående aftale med Pederstrup Bed and Breakfast og kun mod betaling.

7.2 Hunde er kun tilladt i vores Anemone, Begonia lejligheder og vores Clematis hus.

7.3 Pederstrup Bed and Breakfast forbeholder sig endvidere ret til at tilbagekalde tilladelse til at medbringe hunde med øjeblikkelig virkning, hvis der er gener, forstyrrelser af husordenen og skader på husets inventar. Pederstrup Bed and Breakfast forbeholder sig endvidere ret til at opkræve depositum for eventuelle skader.


Force majeure

Begivenheder uden for de kontraherende parters kontrol - såsom strejker, lockouts, brande osv. - og som umuliggør opfyldelse af forpligtelserne i henhold til denne kontrakt, berettiger kontraherende parter til at hæve denne kontrakt uden ansvar.


Generelt

9.1 Gæsten accepterer, at oplysningerne i registreringsformularen og de statistiske værdier af hans ophold vil blive opbevaret af hotellet i elektronisk databehandling i overensstemmelse med den føderale databeskyttelseslov.

9.2 Ved at foretage en reservation accepterer gæsten de generelle vilkår og betingelser.

9.3 Alle tvister mellem de kontraherende parter (gæst ​​og Pederstrup Bed and Breakfast) er underlagt dansk ret. Hvis tvisten ikke kan løses i mindelighed, er værnetingen på Pederstrup Bed and Breakfasts hjemsted ansvarlig, medmindre forbrugeraftalen er underlagt andre ufravigelige bestemmelser.